CHUẨN ĐẦU RA CỬ NHÂN KẾ TOÁN

Thứ năm - 09/11/2017 08:31
Đào tạo Cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, có năng lực nghiên cứu, thực hiện và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích kinh tế.
CHUẨN ĐẦU RA CỬ NHÂN KẾ TOÁN

1. Giới thiệu

       1.1. Tên ngành đào tạo:  Kế toán (Accounting)

       1.2. Trình độ đào tạo: Đại học

       1.3. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, có năng lực nghiên cứu, thực hiện và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích kinh tế.

2. Chuẩn đầu ra

      2.1. Về kiến thức

  • Kiến thức chung: Sinh viên có kiến thức hiện đại về kinh tế & quản trị kinh doanh, những bài học kinh nghiệm quản lý của các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước, có những kỹ năng cần thiết và phẩm chất phù hợp để quản lý doanh nghiệp, tổ chức kinh tế một cách khoa học và có hiệu quả cao.
  • Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên có kiến thức về lý luận và thực tiễn liên quan đến kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp và phân tích kinh tế.
  • Kiến thức bổ trợ: Sinh viên có các kiến thức về ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng tổng hợp phục vụ cho nghề nghiệp.
  • Kiến thức thực tập và tốt nghiệp: Sinh viên có 2 đợt thực tập trong toàn khóa: Thực tập tổng hợp và thực tập tốt nghiệp.

       2.2. Về kỹ năng

  • Kỹ năng nghề nghiệp: Khi tốt nghiệp sinh viên phải có kỹ năng thực hiện nghiệp vụ kế toán, kiểm toán, phân tích và quản lý tài chính doanh nghiệp, bao gồm một số kỹ năng quan trọng mà một cử nhân kế toáncần phải có: kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phân tích, đánh giá,...
  • Kỹ năng mềm: Sinh viên được bồi dưỡng các kỹ năng mềm tổng hợp để phân tích, xử lý tình huống, ...trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích kinh tế.

       2.3. Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp

  • Phẩm chất đạo đức cá nhân:Cử nhân Đại học ngành Kế toán có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật cao.
  • Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Cử nhân đại học ngành Kế toán ngoài những phẩm chất đạo đức chung còn cần phải có tính trung thực cao, chăm chỉ, cẩn thận.
  • Phẩm chất đạo đức xã hội: Cử nhân đại học ngành Kế toán nắm vững lý luận chính trị như: đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lê nin.

3. Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp, nơi làm việc thích hợp của Cử nhân ngành Kế toán làcác doanh nghiệp sản xuất hoặc các doanh nghiệp kinh doanh thương mại và dịch vụ.Ngoài ra, Cử nhân ngành Kế toáncó thể làm việc ở các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty, các đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực: xuất nhập khẩu, tài chính, ngân hàng; các cơ quan Nhà nước Trung ương và địa phương; cơ quan thuế; các viện nghiên cứu; giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ngành Kế toán.

4. Khả năng nâng cao trình độ: Sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia học tiếp Cao học hoặc Nghiên cứu sinh ngành Kinh tế ở các trường trong và ngoài nước.

5. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo (nếu có)

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây