CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Thứ năm - 09/11/2017 08:34
Đào tạo Cử nhân Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, kế hoạch và đầu tư; có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch và đầu tư.
CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

1. Giới thiệu

       1.1. Tên ngành đào tạo:  Kinh tế (Economics)

       1.2. Trình độ đào tạo: Đại học

       1.3. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Cử nhân Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, kế hoạch và đầu tư; có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch và đầu tư.

2. Chuẩn đầu ra

       2.1. Về kiến thức

 • Kiến thức chung: Sinh viên có kiến thức hiện đại về kinh tế & quản trị kinh doanh, những bài học kinh nghiệm quản lý củacác nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhằm giúp họ có những kỹ năng cần thiết và phẩm chất phù hợp để quản lý doanhnghiệp & tổ chức kinh tế một cách khoa học và có hiệu quả cao.
 • Kiến thức chuyên ngành: Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân kinh tế có thể:

               + Thành thạo công tác lập kế hoạch, lập & quản lý dự án đầu tư; có khả năng tổ chức và quản lý tốt hoạt động đầu tư.

               + Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển và quy hoạch phát triển.

               + Tham gia xây dựng chương trình và dự án phát triển kinh tế - xã hội.

               + Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh ở các doanh nghiệp,…

 • Kiến thức bổ trợ: Sinh viên có các kiến thức về ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng tổng hợp phục vụ cho nghề nghiệp.
 • Kiến thức thực tập và tốt nghiệp: Sinh viên có 2 đợt thực tập trong toàn khóa: Thực tập tổng hợp và thực tập tốt nghiệp.

       2.2. Về kỹ năng

 • Kỹ năng nghề nghiệp: Khi tốt nghiệp sinh viên phải có kỹ năng lập kế hoạch, lập và quản lý các dự án đầu tư, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phân tích, đánh giá,...các hoạt động liên quan đến kinh tế, kế hoạch và đầu tư.
 • Kỹ năng mềm:  Sinh viên được bồi dưỡng các kỹ năng mềm tổng hợp để phân tích, xử lý tình huống, ... trong lĩnh vực kinh tế, kế hoạch và đầu tư.

       2.3. Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp

 • Phẩm chất đạo đức cá nhân: Cử nhân đại học chuyên ngành Kinh tế, kế hoạch và đầu tư có phẩm chất đạo đức tốt và ý thức tổ chức kỷ luật cao.
 • Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Cử nhân đại học chuyên ngành Kinh tế, kế hoạch và đầu tư ngoài những phẩm chất đạo đức chung còn cần phải có tính năng động, sáng tạo, trung thực, có khả năng tổ chức công việc tốt.
 • Phẩm chất đạo đức xã hội: Cử nhân đại học chuyên ngành Kinh tế, kế hoạch và đầu tư nắm vững lý luận chính trị như: đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lê nin.

3. Cơ hội việc làm: Cử nhân đại học chuyên ngành Kinh tế, kế hoạch và đầu tư có thể làm việc ở:

 • Các Vụ của các Bộ, ngành; các Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố, phòng Kế hoạch của các quận, huyện; UBND các cấp,…
 • Các Tổng Công ty, công ty, ngân hàng, các cơ quan tư vấn dịch vụ đầu tư, …
 • Các viện nghiên cứu, giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp,…

4. Khả năng nâng cao trình độ: Sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia học tiếp Cao học hoặc nghiên cứu sinh ngành Kinh tế ở các trường trong nước và ngoài nước.

5. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo (nếu có)

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây