Lịch sử phát triển

KHOA KINH TẾ & KẾ TOÁN

15 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Thực hiện chủ trương đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều trường Đại học đã tiến hành đa dạng hóa các ngành đào tạo nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Trường Đại học sư phạm Quy Nhơn – tiền thân của trường Đại học Quy Nhơn ngày nay – đã liên kết với nhiều trường Đại học lớn trong nước như Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trường Đại học Đà Nẵng,... để đào tạo các ngành kinh tế và kỹ thuật với mục đích đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Năm học 1994-1995, lớp Quản trị kinh doanh Du lịch và khách sạn đã được trường Đại học Kinh tế Quốc dân mở tại trường Đại học sư phạm Quy Nhơn. Sau 8 năm liên kết đào tạo với các trường đại học, đã đào tạo được 452 cử nhân kinh tế và 211 kỹ sư kinh tế, cung cấp một nguồn nhân lực đáng kể cho các tỉnh trong khu vực. Sự liên kết đào tạo này đã thúc đẩy mạnh mẽ đội ngũ cán bộ giảng dạy các chuyên ngành kinh tế của trường phát triển và là tiền đề quan trọng để nhà trường phát triển thành trường Đại học Quy Nhơn đào tạo đa ngành, trong đó có sự phát triển mạnh mẽ của các ngành đào tạo về kinh tế sau này.

Một dấu mốc quan trọng cho sự hình thành khoa Kinh tế & Kế toán ngày nay là ngày 27/03/2002, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số 1247/QĐ-BGD&ĐT về việc thành lập khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Ở thời điểm những ngày đầu thành lập, đội ngũ cán bộ của khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh còn khá mỏng chỉ với 15 giảng viên trong đó có 7 thạc sỹ và 8 cử nhân. Nhận thức được vai trò và sứ mệnh của đơn vị, tranh thủ sự giúp đỡ của các trường liên kết, Khoa đã nhanh chóng xây dựng chương trình đào tạo các ngành kinh tế theo hướng hiện đại, trong giảng dạy đã kết hợp hài hòa giữa lực lượng cán bộ giảng dạy của Khoa với các Thầy, Cô giáo có trình độ cao từ các trường liên kết, thực hiện tốt chức năng đào tạo có chất lượng cho sinh viên khối kinh tế và việc bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên của Khoa.

Một số kết quả đào tạo đạt được trong giai đoạn 2002-2009 như sau:

Hệ chính quy: tổng số sinh viên đã tốt nghiệp là 1952, trong đó được đào tạo tại Khoa là 590 sinh viên, còn lại là liên kết với các trường đại học khác.

Hệ không chính quy: tổng số học viên tốt nghiệp là 2097.

Đứng trước nhu cầu của xã hội về việc đào tạo cử nhân khối ngành kinh tế và sự lớn mạnh của khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, ngày 14/10/2009 Hiệu trưởng trường Đại học Quy Nhơn đã ra quyết định số 1231/QĐ-ĐHQN thành lập khoa Kinh tế & Kế toán và khoa Tài chính – Ngân hàng & Quản trị kinh doanh trên cơ sở khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh.

Sau khi tách khoa, Khoa đã mở rộng quy mô đào tạo, số chuyên ngành được tăng thêm. Đi đôi với đó là điều chỉnh mục tiêu đào tạo, biên soạn, chỉnh lý hoàn thiện giáo trình, chương trình cho phù hợp với yêu cầu đào tạo mới. Nếu năm 2009 đội ngũ cán bộ giảng dạy của khoa Kinh tế & Kế toán chỉ có 22 người và đào tạo 2 chuyên ngành là Kinh tế đầu tư và Kế toán thì đến nay số lượng CBGD đã có 52 người được phân bổ ở 5 bộ môn bao gồm Kế toán quản trị, Kế toán – Kiểm toán, Phân tích kinh tế, Kinh tế và Toán kinh tế; đảm nhiệm đào tạo Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, bậc Đại học các chuyên ngành Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư, Kế toán tổng hợp, Kiểm toán và bậc Sau đại học ở chuyên ngành Kế toán.

Kết quả đào tạo giai đoạn 2009 đến nay:

Số học viên cao học đã tốt nghiệp: 297

Số sinh viên hệ chính quy đã tốt nghiệp là 3744 (tổng số 15 năm là 4334).

Số học viên hệ không chính quy đã tốt nghiệp là 2815 (tổng 15 năm là 4912).

Thời kỳ đầu số lượng CBGD của Khoa không những ít về số lượng, mà trình độ chuyên môn còn rất hạn chế, nhưng tất cả họ đều yêu nghề, nhiệt huyết với sự nghiệp đào tạo. Với sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo khoa trong công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, đến nay đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa đã trưởng thành nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Hầu hết các giảng viên đều được đào tạo Thạc sỹ, Tiến sĩ ở các trường Đại học hàng đầu trong cả nước, một số được đào tạo ở nước ngoài. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa hiện có 1 PGS, 4 Tiến sĩ, 45 Thạc sỹ, trong đó có 18 người đang làm nghiên cứu sinh.

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao luôn là mục tiêu chính của Khoa xuyên suốt 15 năm qua. Nhưng đã đến lúc không thể chỉ đào tạo cái có trong Khoa mà phải đào tạo những gì xã hội cần. Vì thế, vấn đề sống còn của Khoa là phải nhanh chóng đổi mới chương trình, tiếp cận với các chương trình tiên tiến và theo sát với nhu cầu thực tiến của đất nước. Với quan điểm lấy người học làm trung tâm, là chủ thể trong quá trình đào tạo, Khoa đã đi tiên phong trong việc triển khai đào tạo theo hình thức tín chỉ trong trường. Nhiều năm nay Khoa đã quan tâm hơn đến người học nhằm phát huy tư duy độc lập của sinh viên trong quá trình tiếp thu kiến thức cũng như trong quá trình NCKH. Bằng hình thức đào tạo tín chỉ, nhiều sinh viên của Khoa đã chủ động được quỹ thời gian và tự đánh giá năng lực của mình để đăng ký học thêm tín chỉ mới. Sinh viên của Khoa đã đạt nhiều thành tích cao trong học tập cũng như NCKH. Tổng số đề tài NCKH sinh viên các năm là 29 đề tài, trong đó có 3 đề tài đạt giả nhì và 2 đề tài đạt giải ba cấp trường. Nhiều em đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường và nhiều tập thể, cá nhân giành được các giải thưởng trong các hoạt động phong trào.

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, khoa Kinh tế & Kế toán còn tập trung vào công tác nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh nhà Bình Định, tham gia viết giáo trình, bài giảng phục vụ công tác đào tạo. Cán bộ giảng viên của Khoa là tác giả - đồng tác giả của nhiều báo cáo, công trình nghiên cứu chất lượng đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước. Đến nay, giảng viên của Khoa đã chủ trì hoặc tham gia 01 đề tài cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp Tỉnh, 1 đề tài cấp Bộ, 23 đề tài cấp Trường, đã đăng được 171 bài báo khoa học ở các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước (trong đó có 2 bài báo ISI, 4 bài đăng trên tạp chí quốc tế), chủ biên của 8 đầu sách và 5 giáo trình đã xuất bản. Bên cạnh đó, Khoa luôn chủ động triển khai có hiệu quả việc tăng cường liên kết trao đổi chuyên môn với các trường đại học, học viện hàng đầu trong nước để hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên. Nhiều giảng viên của Khoa cũng chủ động hợp tác, đặt mối quan hệ với các cơ sở nghiên cứu – giáo dục ở ngoài nước như ở Pháp, Úc, Thái Lan, Đài Loan,…

Hoạt động phong trào cũng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chi bộ và Ban chủ nhiệm Khoa. Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên của Khoa luôn là các tổ chức đi đầu trong các hoạt động phong trào của nhà trường. Các tổ chức này cũng đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen từ các cấp.

15 năm một khoảng thời gian để Khoa tự khẳng định uy tín của mình, kết quả đó trước hết được khẳng định từ chất lượng của hàng nghìn sinh viên sau khi ra trường đã và đang có mặt trên mọi miền đất nước. Thành quả đó còn được thể hiện qua nhiều thành quả cao quý mà các Bộ, ngành đã trao tặng cho tập thể, cá nhân của Khoa. Để có được những gì trong suốt 15 năm qua là công sức của các thế hệ thầy, trò trong đó có công lao của các lãnh đạo khoa qua các thời kỳ như PGS.TS Nguyễn Duy Thục giai đoạn 2002-2004 và 2009-2013, PGS.TS. Võ Liên giai đoạn 2004-2005, TS. Nguyễn Thái Hòa giai đoạn 2005-2009, PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền giai đoạn 2013-2015, PGS.TS. Trần Thị Cẩm Thanh giai đoạn 2015 đến nay.

Nhiều cán bộ, sinh viên từng công tác và đào tạo từ Khoa đã trở thành các nhà Khoa học có uy tín, nhà quản lý và doanh nhân giỏi, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng ở các cơ quan, đơn vị công tác.

Những thành quả mà Khoa đã đạt được trong 15 năm xây dựng và phát triển sẽ là hành trang để cho Khoa đi tới. Nhìn lại chặng đường đã qua, các thế hệ thầy trò khoa Kinh tế & Kế toán thấy tự hào về những gì đã làm được và cũng thấy trách nhiệm của mình thật nặng nề. Đó là làm sao để tiếp tục phát huy các truyền thống tốt đẹp của Khoa trong 15 năm qua và hơn thế nữa là biến nó thành hành động thực tế trong sự nghiệp đào tạo, NCKH góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày một phồn vinh. 

Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay220
  • Tháng hiện tại7,493
  • Tổng lượt truy cập145,851
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây